Tarieven en contracten

Contracten zorgverzekeraars

Fysiotherapie Veerkracht heeft voor 2022 met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Onze verrichtingen worden meestal rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd, wanneer de verrichtingen door de verzekering worden gedekt. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor fysiotherapie. Dit kan worden terug gevonden in de polisvoorwaarden.

Wanneer het recht op vergoeding van de behandelingen fysiotherapie in het betreffende jaar al is verbruikt, of er is helemaal geen sprake van recht op het vergoeden van behandelingen, dan sturen wij een factuur conform onze particuliere tarieven. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van uw polisvoorwaarden.

Vergoeding aanvullende verzekering

In de meeste gevallen worden de fysio- en manuele therapie behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Wij adviseren iedereen om na te gaan hoe dit bij de afgesloten zorgverzekering geregeld is. Wij raden aan om een aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen voor fysiotherapie zijn opgenomen.

Basis verzekering vs aanvullende verzekering.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering te hebben. Deze verzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Echter valt fysiotherapie alleen onder de basisverzekering onder de volgende gevallen:

  • Fysiotherapie voor chronische patiënten (met een diagnose die aanwezig is op lijst Borst) vanaf de 21e behandeling.
  • Fysiotherapie voor kinderen tot 18 haar (maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten.)

Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. Echter is het aan u of u deze aanvullende verzekering afsluit, deze is namelijk niet verplicht.

Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe knie operatie heeft gehad komt u in aanmerking voor een chronische indicatie voor 1 jaar tot de datum van de operatie. Stel u heeft een aanvullende verzekering met 9 behandelingen fysiotherapie, dan zal u zelf de overige 11 behandelingen moeten bekostigen om tot de 20 te komen. Vanaf de 21ste behandeling zal de fysiotherapie vergoed worden uit de basis verzekering. Houd u wel rekening met uw eigen risico.

Particuliere tarieven fysiotherapie en manuele therapie

Indien de verrichtingen niet vergoed worden door uw verzekering, dan gelden onze particuliere tarieven:

Onderzoek fysiotherapie na screening of na verwijzing:

€ 35,-

Zitting fysiotherapie:

€ 35,-

Zitting manuele therapie:

€ 45,00

Onderzoek man. therapie na screening of na verwijzing:

€ 45,00

Niet nagekomen afspraak:

€ 25,-