Klachten regeling

Wij doen er alles aan om de behandeling zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Wanneer u desondanks toch verbeterpunten of klachten heeft, waarderen wij het wanneer u ons op de hoogte stelt hiervan. Hierdoor geeft u ons de gelegenheid om de kwaliteit van de fysiotherapie voor u en andere cliënten te verbeteren.

U kunt een afspraak maken met uw behandelaar om de klacht bespreekbaar te maken. Daarnaast zou u een klacht mondelijk, schriftelijk op per e-mail kunnen indienen bij Corine Goossens en/of Nicole Cleophas. Wij gaan dan graag met u het gesprek aan en gaan er alles om doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Daarnaast is er in de praktijk een folder aanwezig over de klachtenregeling. Ook kunt u via deze link lezen wat u vervolgens kunt doen.