DTF

U heeft sinds januari 2006 géén verwijsbrief meer nodig voor de fysiotherapeut. Dit mag natuurlijk wel, maar is in principe niet meer nodig. Dat heeft als grote voordeel dat u eerder bij de fysiotherapeut terecht kunt. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit gebruik te maken van de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF), voert de fysiotherapeut eerst een zogenaamde screening uit. Tijdens deze screening wordt vastgesteld of de fysiotherapeut iets voor u kan betekenen. Zo niet, dan kan de fysiotherapeut u doorsturen naar de huisarts.

Wanneer uit de screening blijkt dat u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, wordt er aansluitend op de screening een intake en fysiotherapeutisch onderzoek gedaan. De screening en het onderzoek tellen voor de verzekering beide als één behandeling. De fysiotherapeut stuurt een verslag van de screening aan uw huisarts. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven bij het eerste contact.

Meer informatie vindt u op de website van het kngf