Fysiotherapie bij niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel zijn neurologische aandoeningen die je in de loop van het leven kunt krijgen. Neurologische aandoeningen zijn problemen aan het zenuwstelsel, die bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Een neurologische aandoening kan zich uiten in verschillende ziekteverschijnselen. Dit is afhankelijk van de plaats waar het zenuwstelsel is beschadigd. Naast lichamelijke klachten kunnen er ook problemen aanwezig zijn op het gebied van denken, voelen en handelen. Centraal neurologische aandoening kunnen een grote invloed hebben op het dagelijkse leven. Handelingen die eerst vanzelfsprekend waren, zoals aankleden, boodschappen doen of huishoudelijke activiteiten, kosten meer moeite en energie of zijn soms niet meer mogelijk.

Neurologische klachten zijn klachten veroorzaakt door een aandoening aan het zenuwstelsel. U kunt denken aan een hersenbloeding/herseninfarct (CVA), hersenletsel (wel of niet aangeboren), dwarslaesie, multiple sclerose (MS), ziekte van Parkinson of tumoren met aantasting van het zenuwstelsel als gevolg.

Veel voorkomende gevolgen van bovenstaande neurologische aandoeningen zijn krachtsverlies, spasticiteit, verlammingen, spierverkortingen, gewrichtsverstijving en stoornissen in coördinatie, evenwicht, gevoel of concentratie.

Fysiotherapie bij centraal neurologische aandoeningen

Fysiotherapie bij centraal neurologische aandoeningen richt zich op de motorische- en gevoelsveranderingen die het gevolg kunnen zijn van deze aandoening. Het doel van de fysiotherapeut in dit geval, is om verloren functies te herleren en functieverlies of –achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat kan een fysiotherapeut voor u betekenen

Heeft u te maken met een bovenstaande of andere neurologische aandoening? Bij uzelf of bij een familielid? Een goede therapie is dan heel belangrijk.

De fysiotherapeut kan, afhankelijk van de hulpvraag en een lichamelijk onderzoek, bepalen waar het accent van de behandeling komt te liggen, zodat u uw dagelijks leven weer op kunt pakken of voortzetten binnen uw nieuwe grenzen en mogelijkheden. De behandelwijze hangt af van de aard van de neurologische klacht en de fase van herstel waarin iemand zich bevindt. Fysiotherapie bij neurorevalidatie gaat vooral over dagelijkse bewegingen zoals het weer leren lopen, opstaan en gaan zitten, staan en zich verplaatsen. Daarvoor is het nodig om mobiliteit, spierkracht, uithoudingsvermogen en balans te trainen. Soms kan de behandeling bestaan uit hulp bij het bewegen van uw armen en benen.

Fysiotherapie Veerkracht is aangesloten bij:

  • CVA-net
  • CVA-Ketenzorg Arnhem

Maak nu een afspraak bij onze specialist:

 

 

 

Marc de Groen