Oorsuizen (Tinnitus)

Wat is oorsuizen?

Oorsuizen is een geluid dat zich in één of beide oren voordoet en hierdoor een grote impact kan hebben op het leven van de patiënt. De incidentie van tinnitus bedraagt ongeveer 6% van de bevolking. Daarvan ondervindt 10% echt hinder en ongeveer 2,5% ondervindt daarnaast, door de tinnitus, psychosociale problemen.

Wat is de oorzaak van oorsuizen?

De oorzaak van tinnitus (oorsuizen) is onbekend. Het geluid is voortdurend aanwezig, zelden wisselend in frequentie. Vaak is de frequentie hoog, men gaat er mee naar bed en staat er mee op. Het kan op deze manier het dagelijks functioneren totaal overheersen. Druk verhogende momenten zoals stress geven vaak een intenser geluid.

Oorsuizen kan ontstaan bij allerlei ooraandoeningen: onder andere bij oorinfecties, bij acute en chronische middenoor ontstekingen, bij de ziekte van Ménière of plotselinge doofheid. Ook kan het een symptoom zijn van een systeem ziekte, zoals hart- en vaatziekten of bloedarmoede. Er zijn in totaal ongeveer 400 verschillende mogelijke oorzaken van oorsuizen bekend. Niet altijd is het oor zelf verantwoordelijk voor het oorsuizen.

Soms wordt geadviseerd om een radio naast het bed te zetten die het geluid overheerst. Ook wordt wel een toongenerator in een oor geplaatst die het aanwezige geluid overstemt waardoor het bestaande geluid minder hoorbaar is. Medicinale therapieën hebben geen blijvend effect gesorteerd. Er is geen universele therapie bekend. De gouden standaard bij oorsuizen is het uitlaten van behandeling.

Tinnitus

Wat kan fysiotherapie veerkracht doen aan oorsuizen?

We zijn in de praktijk voortdurend bezig met het doen van onderzoek naar een mogelijke therapie tegen oorsuizen. De mensen met oorsuizen worden in de praktijk allen behandeld met een aangepaste vorm van manuele therapie van der Bijl. Om een beter inzicht hierin te krijgen hebben we een onderzoek opgezet waarin uiteindelijk meer dan 550 mensen aan deel hebben genomen die allen tinnitus hebben.

Resultaten

  • Van de 100 deelnemers reageert 60% op de gegeven therapie.
  • De overige 40% reageert niet op de gegeven therapie en 1,5% hiervan wordt slechter van de gegeven therapie. Gelukkig weten we inmiddels ook dat die 1,5% de opgelopen extra klachten weer kwijt raakt als we zes weken niet behandelen.

Dat betekent dat onze therapie geen blijvende veranderingen te weeg brengt. Dat is voor de slechter wordende deelnemer een opluchting maar voor de beter wordende persoon wellicht een teleurstelling. Want in de groep van 60 heeft dat tot gevolg dat de behaalde verbeteringen in de begin maanden van de therapie niet structureel van karakter zijn. Met andere woorden, het resultaat zal met enige regelmaat moeten worden onderhouden. Op zich is dat geen probleem omdat we voortdurend zullen proberen het interval tussen de behandelingen te vergroten. Toch zien we ook dat in de loop van maanden er een nieuw evenwicht van de tinnitus wordt bereikt dat vaak een lager niveau kent dan bij het begin van de therapie.

Wordt u eerst eenmaal per week behandeld, dan proberen we daarna eenmaal in de veertien dagen, en als dat gunstig blijft gaan eenmaal in de drie weken. Als het behandelresultaat er niet onder lijdt proberen de tussenperiode steeds wat te verlengen. Onze langste periode is een jaar. In de groep van 60% komen allerlei vormen van verbetering voor, van 5% tot bijna 100% minder tinnitus. Dat laatste komt bij ongeveer 9,5% van de deelnemers aan het onderzoek voor, en 95% vermindering is haalbaar bij 13% van de deelnemers.

Afspraak maken

Mocht u vragen hebben over de behandeling van oorsuizen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met:

 

 

 

Nicole Cleophas